Publikationer

Ett urval av publikationer.

 • Wikström Eva & Melin Emilsson U 2014 Autonomy and Control in Everyday Life in Care of Older People in Nursing Homes Journal of Housing For the Elderly. 28. 41-62. www.tandfonline.com
 • Gough R., Renblad K. Söderberg E. & Wikström Eva 2011 Anhörigstöd – ett helt annat sätt att tänka (Support to relatives – a completely different way of thinking) Fokus-Rapport 2011:1 libris.kb.se
 • Wikström Eva 2011 Deltagarbaserade metoder för att stärka äldres självbestämmande inom äldreboende I: Rönnmark L. (red) Brukarens roll i välfärdsforskning och utvecklingsarbete Vetenskap för profession 18:2011: Högskolan i Borås ladda ner som pdf
 • Wikström Eva 2009 Det diagnosinriktade arbetssättet på rehabiliteringskliniken i Växjö – en studie av medarbetarnas uppfattningar av verksamhetsförändringen FoU-rapport, FoU-centrum
 • Wikström Eva 2009 Mobila teamet för äldre. En utvärdering av det mobila teamet i Växjö kommun 2007-2008 FoU-rapport 2009:1 fouvalfard.se
 • Wikström Eva 2007 Linnea i Linneaprojektet FoU-rapport 2007:5 libris.kb.se
 • Wikström Eva 2006 Rätt att påverka ger livskvalitet Tidningen Äldreomsorg nr 4/2006
 • Wikström Eva 2005 Forskning ger avtryck i verksamheten Tidningen Äldreomsorg nr 4/2005
 • Wikström Eva 2005 Inflytandets paradoxer - möjligheter och hinder för självbestämmande och inflytande i hemtjänsten Licentiatavhandling i sociologi, samhällsvetenskapliga institutionen, Växjö universitet libris.kb.se
 • Wikström Eva 2004 Brukarinflytande i hemtjänsten. En utvärdering av Projekt Personlig Service i fyra kommuner FoU-rapport 2004:1 libris.kb.se
 • Wikström Eva 2003 Framtidsverkstad för utveckling av yrkesroller inom äldreomsorgen FoU-rapport 2003:2 libris.kb.se
 • Wikström Eva 2002 Kollegor granskar varandra Äldre i centrum nr 2/2002 www.aldreicentrum.se
 • Wikström Eva 2002 De är ju som vi! En kollegiegranskning för ömsesidigt lärande mellan sjuksköterskor och undersköterskor i äldreomsorgen FoU-rapport 2002:4 libris.kb.se
 • Wikström Eva 2001 Att utveckla den samordnade vårdplaneringen, en utvärdering av ett implementeringsarbete i Kronobergs län FoU-rapport 2001:4 libris.kb.se
 • Wikström Eva 1999 Att utnyttja yrkeskompetensen i vård och omsorg Socialt perspektiv nr 3/99