Vad jag kan bidra med

Alla uppdrag planeras och genomförs tillsammans med dig som uppdragsgivaren. På så vis kan uppdragen anpassas till verksamhetens behov och önskemål relaterat till min kompetens.

Ladda gärna ner min broschyr Vård och omsorg (.pdf)

Exempel på uppdrag

Utbildningar och utvecklingsprojekt

Skräddarsydda utbildningar och utvecklingsprojekt utifrån verksamhetens behov. Till exempel utbildning i kontaktmannaskap eller demensomsorg. Även uppdrag inom reguljära utbildningar.

Grupphandledningar

Handledningsuppdragen kan ha fokus på allmän vård och omsorg eller vara riktade till specifika problemsituationer. Även personalrelationer kan vara huvudfokus.

Utredningar och utvärderingar

Det finns många insatser och försök inom vård och omsorg som behöver studeras närmare. Jag kan ge stöd för personal som gör detta eller genomföra uppdragen själv utifrån era önskemål.

Föreläsningar

Enskilda föreläsningar kan genomföras inom olika områden, till exempel äldres självbestämmande och anhörigomsorg.

Mina insatser vänder sig till

Samtliga som berörs av äldrevård och omsorg. Till exempel undersköterskor, vårdbiträden, enhetschefer, biståndshandläggare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, anhöriga och politiker.