Profil

Kunskap

Teoretiska och praktiska kunskapsområden ses som lika viktiga i allt utvecklingsarbete och det är främst i skärningspunkten mellan dessa områden som lärande och utveckling kan ske.

Lärande

Alla bär på kunskaper och erfarenheter av olika slag. Det är därför en utmaning att hitta var deltagare och arbetsgrupper befinner sig för att kunna utgå därifrån.

Utveckling

Alla kan och vill utvecklas inom sitt eget yrkesområde. Enskilda personers kunskap skapar möjligheter till breddat lärande och utveckling av verksamheter.