Kompetens

Lång och bred utbildning och yrkeserfarenhet inom välfärdsområdet.

Inflytandets Paradoxer etc., fotografi
Inflytandets Paradoxer och annat publicerat av Eva Wikström, se Publikationer.

Utbildningar

 • Filosofie licentiat i sociologi 2005
 • Examinerad vårdlärare 1973
 • Legitimerad sjuksköterska med specialistkompetens inom barnsjukvård 1968

Yrkeserfarenheter

 • Utvecklings- och utbildningskonsult (2006-fortfarande)
 • Handledare, seminarieledare och examinator på Rektorsprogrammet vid Linnéuniversitetet (2014-2016)
 • Forsknings- och utvecklingsledare (FoU-ledare) inom äldreområdet (2000-2013)
 • Utvecklings- och utbildningskonsult – främst baspersonal inom olika verksamheter, men även ledarskapsutbildningar och kompetensutvecklingsprojekt inom psykiatri, handikappomsorg och hemtjänst (1991-2000)
 • Utvecklingssekreterare – Främst hälsopolitiskt arbete (1989-1991)
 • Vårdlärare - främst utbildning av blivande sjuksköterskor (1973-1989)
 • Sjuksköterska inom barnsjukvård (1968-1973)

Övrigt

 • Volontär som svensklärare för asylsökande flyktingar i Mörbylånga kommun (2016)